Základné informácie

Základné informácie Slovenský olympijský výbor

názov: Slovenský olympijský výbor

adresa sídla: Kukučínova ulica 26, 838 08 Bratislava

právna forma: občianske združenie

identifikačné číslo organizácie: 308 11 082

číslo bankového účtu: SK07 1100 0000 0026 2702 3539 (§ 75 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 

adresa elektronickej pošty: office@olympic.sk


druh športovej organizácie: národná športová organizácia (§ 25 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

druh vykonávanej športovej činnosti: Slovenský olympijský výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty.

Slovenský olympijský výbor plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
b) zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
c) podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
d) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
e) zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
f) vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Anton Siekel - prezident SOV, Jozef Liba - generálny sekretár SOV

adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: office@olympic.sk

meno a priezvisko kontrolóra: Ing. Ján Mižúr

adresa elektronickej pošty kontrolóra: mizur@sportcenter.sk

príslušnosť k športovým organizáciám: člen Medzinárodného olympijského výboru, člen Európskych olympijských výborov

spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: § 25 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Autor: Patrik Hrbek

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X