Výzva do súťaže na zabezpečenie charterové letu EYOF JACA

v termíne 17.02.2007 – 24.02.2007 pre Slovenský olympijský výbor.
/Výzva do súťaže (spis užšej súťaže SOV-07-ppz -01 charterový let EYOF JACA pre Slovenský olympijský výbor./
1) Identifikácia obstarávateľa:
Slovenský olympijský výbor,
Kukučínova 26,
838 08 Bratislava 3,
IČO: 30 811 082,
IČ DPH : SK 2020888529,
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Feketeová
Tel. č.: 02/ 49 25 61 13
Fax: 02/ 49 25 61 02
E-mail: office(zavináč)olympic.sk
2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie:
Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3
3) Typ dohody: Rámcová dohoda
4) Názov predmetu obstarávania: Zabezpečenie charterového letu EYOF-JACA v termíne 17.02. – 24.02.2007 pre Slovenský olympijský výbor na európsky mládežnícky olympijský festival do Španielska.
5) Opis predmetu obstarávania:
Zabezpečenie charterového letu a transportu osôb a ich potrebného vybavenia pre výpravu Slovenského olympijského výboru.
Požiadavky:
Konečná cena charterového letu s minimálnym počtom osôb 80 na palube lietadla do Zaragozy a späť s DPH + predpokladaná váha batožiny na osobu 25 kg. S nasledovným vyčíslením:
Bratislava - Zaragoza ............ Sk vrátane DPH
17.02.2007
Zaragoza - Bratislava ............ Sk vrátane DPH
24.02.2007
SPOLU : ............ Sk vrátane DPH
Podmienky :
Nadváha batožiny musí byť prepravovaná v charterovom lete a odovzdaná cestujúcemu v okamihu jeho príletu do JACY.
6) Nomenklatúra KP:
62.20.10 Nepravidelná letecká doprava osôb
kód SSO :
62210000-7 Nepravidelné služby osobnej leteckej dopravy
7) Miesto poskytnutia služby:
Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26
838 08 Bratislava 3
8) Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie
9) Budú akceptované variantné riešenia? Nie
10) Trvanie rámcovej dohody od 31. januára 2007 do 28. februára 2007
11) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Preddavky poskytované nebudú. Obstarávateľ zaplatí poskytovateľovi za poskytnuté služby bezhotovostne – bankovým prevodom na účet poskytovateľa v lehote do 14 dní po doručení faktúry.
12) Právna forma, ktorú má mať skupina vytvorená na poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatá: Právnické osoby, fyzické osoby.
13) Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia:
a/ Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená fotokópia),
b/ Preukázanie finančného a ekonomického postavenia /

Autor: SOV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X