VÝZVA DO SÚŤAŽE NA SPOLOČENSKÉ OBLEČENIE

1)Identifikácia obstarávateľaSlovenský olympijský výborIČO: 30 811 082Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3kontaktná osoba: Ing. Katarína Feketeovátel. č.: 02/49 25 61 13, fax: 02/49 25 61 02e-mail: office zavináč olympic.sk, www.olympic.sk 2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácieSlovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3   3) Ide o uzavretie rámcovej dohody : Áno - v prípade nedodržania zmluvných podmienok v rámcovej dohode, ku ktorým sa úspešný uchádzač zaviazal, má obstarávateľ právo vypovedať uvedenú dohodu.   4) Názov predmetu zákazkySpoločenské oblečenie na OH Peking 2008   5) Opis predmetu zákazky, celkové množstvo alebo rozsah predmetu zákazky   Položka/názov tovaru       Technická špecifikácia                                                                                                                                                                                                Počet v ks       sako dámske farba: červená     materiál: bavlna/elastan     strih: polopodšité, prepasované, kratšie, štepovanie v tóne, ľ dĺžka rukávov, rešpektujúce a jemným spôsobom zvýrazňujúce prvky ženskej postavy, vrecká na hrudi (aplikácia SOT- Slovak Olympic Team) 40 - 50 šaty dámske farba: béžová     materiál: pes/elastan     strih: puzdrové šaty, prestrihnuté pod prsiami, bez rukávov, vypasované, mierne nad kolená, lemovanie červeným šikmým prúžkom 40 - 50 kostým dámsky VIP SAKO     farba: tmavá modrá     materiál: pes/elastan     strih: podšité, prepasované, kratšie, pánska fazóna, štepovanie v tóne, dlhý rukáv, vrecká na hrudi (aplikácia SOT) 20   NOHAVICE     farba: tmavá modrá     materiál: pes/elastan     strih: dlhé nohavice, mierne roršírené v dolnej časti, puky, zadné falošné vrecká, pásec, 20 blúzka VIP farba: biela     materiál: bavlna/elastan     strih: krátky rukáv, zapínanie na gombíky po celej dĺžke, košeľový golier, rešpektujúce a jemným spôsobom zvýrazňujúce prvky ženskej postavy, vrecká na hrudi (aplikácia SOT) 20 šatka menšia doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 40 - 50 šatka VIP doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 20 brošňa doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 20           Položka/názov tovaru Technická špecifikácia Počet v kusoch   pánsky oblek SAKO     farba: béžová       materiál: zmes vlna/pes, odľahčený materiál     strih:"klubové" pánske sako, zapínanie na 3 gombíky, vrecko na hrudi (aplikácia SOT) 80 - 100     NOHAVICE     farba: modrá       materiál: zmes vlna/pes, odľahčený materiál                         strih: nohavice s pukmi, vrecká min.bočné, na opasok      80 - 100   košeľa farba: modrá, resp. béžová (vzor mriežka, resp. jemný pásik)     materiál: bavlna/pes (podiel bavlny min. 70%)     strih: krátky rukáv, rozopínanie na gombíky po celej dĺžke, športová elegancia 80 - 100     SAKO   pánsky oblek VIP farba: tmavá modrá       materiál: vlna       strih: "business" sako vysokej kvality a prevedenia        20 - 30     NOHAVICE     farba: tmavá modrá     materiál: vlna       strih: elegantné nohavice s pukmi, vrecká min.bočné, na opasok   20 - 30   košeľa VIP farba: béžová       materiál: bavlna/pes (podiel bavlny min. 70%)       strih: dlhý rukáv, rozopínanie na gombíky po celej dĺžke,   20 - 30   klobúk pánsky doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 80 - 100   opasok doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 80 - 100   kravata doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 20 - 30   manžetové gombíky- VIP doplnky musia ladiť k uvedenej špecifikácii 20 - 30   Upozornenie : pri predložení ponuky bude nutné predložiť vzorky látky a návrhy/- skice uvedených špecifikácií pre dané komodity       6) Nomenklatúra KPkód SSO : 18000000-9 7) Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby . Slovenský olympijský výbor,Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3 8) Rozdelenie predmetu obstarávania na častiNie 9) Budú akceptované variantné riešenia?Áno 10) Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávkyOd 5. decembra 2007 do 31.augusta 2008 . 11) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky .Preddavky poskytované nebudú.       Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za každý dodaný tovar bezhotovostne ? bankovým prevodom na účet dodávateľa v lehote do 14 dní od dodania a prevzatia tovaru v sídle Slovenského olympijského výboru resp. po doručení faktúry za dodaný tovar do sídla SOV, podľa toho čo nastane neskôr.   12) Právna forma, ktorú má mať skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskutočnenie práce alebo poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatáPrávnické osoby, fyzické osoby   13) Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia. Výpisom z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starším ako 3 mesiace (originál alebo overená fotokópia) Preukázanie finančného a ekonomického postavenia /§ 27, ods.1 písm. a) vyjadrením banky ? banková informácia/ Poznámka : udávame vzor vystavenia bankovej informácie, avšak nemusí byť presne dodržaná vzhľadom k tomu, že každá banková inštitúcia má vlastné predpísané tlačivo alebo ho vystaví na základe odporúčania verejného obstarávateľa   -          vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú fotokópiu a čestné vyhlásenie , že v iných bankách nemá záväzky. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.       Musí obsahovať údaje:   -          od ktorého roku je spoločnosť klientom banky, -          či mesačné zostatky na účte sú trvalo kreditné, -          či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak bol, uchádzač predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, -          že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, -          že jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie   3.       Čestným vyhlásením o technickej, / záujemca písomne potvrdí, že má  vybavenie ? stroje na takej technickej úrovni, že je schopný zebezpečiť predmet zákazky alebo môže cez druhú osobu tento predmet  zákazky zabezpečiť/  resp. odbornej spôsobilosti / disponuje odborne spôsobilými osobami na dané služby, úkony/ podpísaným štatutárnym zástupcom / podpis nemusí byť overený u notára /. 4.       Zoznam úspešne splnených zmlúv rovnakého, alebo podobného predmetu zákazky za posledné 3 roky. 14) Kritériá na vyhodnotenie ponúk      1. Cena s DPH za dodanie predmetu zákazky      15) Podmienky získania súťažných podkladov      a) Po predložení uvedených dokladov v bode 13.       Termín vydávania súťažných podkladov : 5. novembra 2007 od 15.00 - 16.00 hod.      b) Adresa: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3      c) Výška, podmienky a spôsob úhrady za súťažné podklady. Nevyžaduje sa. 16) Podmienky predkladania ponúk      a) Lehota do: 20. novembra 2007 do 12.00 hod.       b) Adresa: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3       c) Jazyk alebo jazyky: Slovenský. 17) Podmienky predkladania dokladov (podmienok účasti záujemcov)      a) Lehota do:  2. novembra 2007 do 10.00 hod. b) Adresa: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3     18) Otváranie obálok s predloženými dokladmi : a) Dátum: 5. novembra 2007 o 14.00 hod.       b) Miesto: Slovenský olympijský výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 3   19) Dátum odoslania výzvy       18. októbra 2007. ______________________koniec výzvy_____________________________________  

Autor: sov

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X