Zloženie pléna SOŠV

(aktuálny stav k 1. januáru 2019)

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) má v súčasnosti 66 členov – právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb, ktorí polu disponujú 114 hlasmi. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOV, členka MOV (zároveň členka výkonného výboru SOV ex officio), 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOV ako jeho člen ex officio) a 5 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to spolu 36 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 72 hlasmi.

V dvoch olympijských športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU), resp. bejzbalu a softbalu (medzinárodne zastrešené WBSC). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 4 hlasy.

Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 38 hlasov.

Celé 78-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 114 hlasmi. Spolu 76 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOV spoločne s prezidentom SOV a s členkou MOV tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 83 hlasmi. Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.


AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOV AJ S POČTOM HLASOV

PREZIDENT SOŠV

(má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas)
Anton SIEKEL
 

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 40)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (spolu 36 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 36 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOŠV 72 hlasov)
Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (spolu 4 federácie):
(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 4 olympijské športové federácie, z ktorých vždy po dve zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 4 hlasy)

ČLENOVIA SOŠV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 13 hlasov)

ČLENOVIA SOŠV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOŠV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 13 hlasov)

ČLEN SOŠV ex officio - člen MOV (1)

(má individuálny mandát; vo VZ SOŠV má 1 hlas)
Danka BARTEKOVÁ


ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)

(sú členovia SOŠV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2016 - 2019; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOŠV 5 hlasov)
  • Michal MARTIKÁN
  • Mária JASENČÁKOVÁ
  • Miroslav LUBERDA
  • Janka STAŠOVÁ
  • Jozef STÜMPEL

ČLENOVIA SOŠV - OLYMPIONICI Z KOMISIE ŠPORTOVCOV SOŠV (spolu 5)

(sú členovia SOŠV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOŠV; komisia na každé VZ SOŠV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOŠV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

Aktuálny zoznam členov komisie športovcov SOŠV, z ktorých 5 môžu zastupovať komisiu na VZ SOV.

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X