Komisia športovcov

PREDSEDA

Matej TÓTH (atletika)


ČLENOVIA

Danka BARTEKOVÁ (streľba - členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov MOV)
Janka DAUBNEROVÁ (biatlon - členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov EOV)
Richard VARGA (triatlon)
Richard NAGY (plávanie)
Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (streľba)
Martina KOHLOVÁ (rýchlostná kanoistika)
Jana GANTNEROVÁ (zjazdové lyžovanie)
Jakub ŠIMOŇÁK (sánkovanie)
Pavol HURAJT (biatlon)
Michal MARTIKÁN (vodný slalom - nominovaný prezidentom SOŠV, zároveň individuálny člen SOŠV ako osobnosť)

TAJOMNÍK

Boris DEMETER (SOŠV)
 
Výkonný výbor SOV ustanovil komisiu športovcov SOV v júni 2002. Jej prvým predsedom sa stal hokejový olympionik Jerguš Bača, účastník ZOH 1994 a 1998, ktorého v roku 2002 zvolili aj za člena komisie športovcov Európskych olympijských výborov. V novembri 2004 sa novou predsedníčkou komisie dovtedajšia podpredsedníčka stala tenistka Karina Cíleková-Habšudová, účastníčka OH 1996 a 2000. Vzhľadom na jej materské povinnosti došlo koncom roka 2006 k výmene a predsedom komisie sa stal trojnásobný olympionik (1996 - 2004) a dvojnásobný bronzový medailista z OH v športovej streľbe Jozef Gönci. Na čelo komisie športovcov bol znovu zvolený na jeseň 2008, aj na jeseň 2012. Od 3. júla 2013 je členka KŠ SOV aj členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV), strelkyňa Danka Barteková, ktorá bola počas Hier XXX. olympiády v Londýne 2012 s najvyšším počtom hlasov zvolená do komisie športovcov MOV. V roku 2016 zvolili za predsedu komisie športovcov SOV Mateja Tótha. Olympionikov zastupuje aj vo výkonnom výbore SOŠV ako jeho člen ex officio.

Komisia športovcov SOŠV reprezentuje záujmy aktívnych športovcov - olympionikov a tlmočí ich názory a postoje k veciam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú športovcov, predsedovi a výkonnému výboru SOŠV. Komisia športovcov deleguje svojho zástupcu do dozornej rady SOŠV aj do dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.

Základné poslanie komisie športovcov SOŠV je združovať aktívnych športovcov s cieľom:
  • sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi aktívnymi športovcami a SOV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich práv.
  • sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, ktoré majú dopad, alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu a účasť na olympijských hrách.

Členstvo v komisii športovcov v zásade vzniká voľbou a je na dobu určitú, na 4 roky. Existujú však aj výnimky. Predstavujú ich v prvom rade dve členky komisie športovcov SOŠV ex officio, ktorých členstvo v duchu Stanov SOŠV vyplýva zo zvolenia do komisie športovcov MOV, resp. EOV a v KŠ SOŠV trvá až do ukončenia ich pôsobenia v KŠ MOV, resp. EOV. Mandát Danky Bartekovej je platný do skončenia olympijských hier v roku 2020 a mandát Janky Daubnerovej až do roku 2021.  Ďalej v novembri 2018 využil prezident SOV Anton Siekel svoje právo a do komisie športovcov do konca olympijského cyklu 2017 - 2020 menoval päťnásobného olympijského medailistu vo vodnom slalome a individuálneho člena SOŠV (od 7. 12. 2018 po schválení transformácie SOV už člena SOŠV) Michala Martikána. Stanovy SOŠV po novom umožňujú aj prijatie 2 členov komisie z radov zástupcov neolympijských športov, ktorí budú zvolení počas najbližších Svetových hier na 4-ročné obdobie. V dôsledku týchto zmien sa počet riadnych členov komisie zvýši postupne až na počet 11, nad tento počet sú členovia komisie ex officio.

Počas ZOH volia slovenskí olympionici svojich zástupcov reprezentujúcich zimné športy, počas OH zase letné športy. Komisiu vedie predseda, ktorý je volený z členov komisie. Predsedu komisie zastupuje podpredseda v rozsahu oprávnení, ktoré mu určí predseda. Predseda komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru SOŠV a je prizývaný na rokovania orgánov SOŠV. Činnosť komisie je financovaná z rozpočtu SOŠV, v ktorom je vyčlenená samostatná kapitola.

Kandidát na členstvo v komisii z radov olympijských športov môže byť športovec, ktorý bol člen výpravy SR na posledných dvoch hrách olympiády resp. zimných olympijských hrách. Kandidátov predkladá športový zvaz, ktorý je členom SOŠV. Jeden zväz môže navrhnúť maximálne jedného kandidáta. Konečný termín predkladania kandidátov je dátum skladania sľubu výpravy SR na OH, resp. ZOH. Právo voliť majú iba športovci, ktorí tvoria výpravu SR na hry olympiády resp. ZOH. Voľby sa uskutočňujú osobne a tajným hlasovaním počas konania OH, resp. ZOH. Miesto volieb je Olympijská dedina.

Na ZOH 2018 v Pjongčangu boli zvolení traja noví členovia komisie za zimné športy. Ich mandát vyprší v deň záverečného ceremoniálu ZOH 2022 v Pekingu. Členstvo zvolených členov komisie za letné športy, ako aj menovaného jedného člena, vyprší v deň záverečného ceremoniálu OH 2020 v Tokiu.

Autor: SOŠV

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY PJONGČANG 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X